عنوان
زمان بندی مسابقات رباتیک 98 (دوشنبه، 19 فروردين ماه، 1398)
زمان بندی مسابقات رباتیک 97 (چهارشنبه، 23 خرداد ماه، 1397)
زمان بندی مسابقات رباتیک 96 (چهارشنبه، 24 شهريور ماه، 1395)
زمان بندی مسابقات رباتیک 95 (پنجشنبه، 16 ارديبهشت ماه، 1395)
زمان بندی مسابقات رباتیک 94 (جمعه، 28 اسفند ماه، 1394)
کنفرانس بین المللی (، -78 فروردين ماه، -621)
وضعیت رباتیک در ایران (، -78 فروردين ماه، -621)
زمان بندی مسابقات رباتیک 93 (، -78 فروردين ماه، -621)
آشنایی با رشته ی مهندسی رباتیک (، -78 فروردين ماه، -621)
آشنایی با رشته مهندسی مکاترونیک (، -78 فروردين ماه، -621)
مقاله اي در رابطه با موضوع رباتیک(2013) (، -78 فروردين ماه، -621)
معرفی سایهای رباتیک (، -78 فروردين ماه، -621)
هوش مصنوعی (، -78 فروردين ماه، -621)
زمان بندی مسابقات رباتیک 92 (، -78 فروردين ماه، -621)
رباتیک و جایگاه آن در ایران (، -78 فروردين ماه، -621)